Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu.

Hoạt động HTV - TCLK
Thứ ba, 28/12/2021, 16:37
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu.

Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu có tổng số 822 hội viên. Trong năm 2021, Hội Luật gia kết nạp thêm 18 hội viên mới và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả trọng tâm: về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Hội tích cực tham gia soạn thảo, đóng góp 04 dự thảo Luật, 802 ý kiến đóng góp vào các dự thảo kế hoạch, quyết định, các văn bản pháp luật và thẩm định 54 dự thảo (01 Nghị quyết và 53 văn bản pháp luật); hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các Chi Hội Luật gia đã tổ chức 1.047 cuộc hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, với số lượng 21.677 lượt hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự và cấp phát hơn 21.500 quyển tài liệu, 176.000 tờ bướm pháp luật và 4.750 sổ tay pháp luật,...; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở thì các cấp Hội đã thực hiện tư vấn pháp luật được 2.050 lượt người, tiếp nhận tổng số 773 vụ việc, phối hợp với UBND, các ngành, đoàn thể tham gia tiếp công dân qua đó đã tham mưu giải quyết 116 vụ, việc khiếu nại, tham gia hòa giải 30 vụ (thành 25 vụ, đạt tỉ lệ hòa giải thành trên 83%); tham gia tốt công tác cải cách hành chính thông qua việc ban hành các văn bản pháp luật về công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn động hoặc quá hạn; công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu thực hiện 40 kỳ phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên chuyên mục  Pháp luật và đời sống”; phát sóng 27 kỳ chuyên mục An ninh Bạc Liêu gồm 245 tin, 14 ghi nhanh, 08 phóng sự  và phối hợp với Báo Bạc Liêu thực hiện 40 kỳ trên trang “Tư pháp” và  57 tin với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh covid-19,…

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Hội Luật gia tỉnh    Ảnh: TP

Từ những kết quả đạt được trong năm 2021, Hội Luật gia tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022: tiếp tục tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; Tổ chức Hội nghị thực hiện các chuyên đề theo Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: chuyên đề “Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Hội Luật gia Việt Nam trong bảo vệ quyền con người”, chuyên đề “Dư luận xã hội với công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật”, chuyên đề “Bạo lực học đường - Vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương”, chuyên đề “Vai trò của các tổ chức xã hội trong hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý”; dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị hoặc Kết luận mới thay thế Chỉ thị 56-CT/TW ngày 18/8/2012 của Bộ Chính trị 20 năm thực hiện, sau khi Ban Bí thư tổng kết; xây dựng đề án, thực hiện việc rà soát đánh giá chất lượng hội viên, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và cán bộ chủ chốt của các cấp Hội; tổ chức góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, luật, pháp lệnh theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022; triển khai các hoạt động tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của các cấp Hội; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho Hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2022 - 2025” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019; triển khai thỏa thuận hợp tác trên các mặt công tác đã được ký kết với Sở Tư pháp, giữa Hội Luật gia tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh.

                                                                                                                TP

Số lượt xem: 1000

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com