Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu

Hoạt động HTV - TCLK
Thứ sáu, 31/12/2021, 10:10
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu

Trung tâm Khuyến nông tỉnh có 28 hội viên. Trụ sở của Trung tâm Khuyến nông tại số 457, đường 23/8, phường 8, TP. Bạc Liêu. Trong năm 2021, đơn vị đã triển khai thực hiện đạt được những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện 02 Dự án và 02 lớp tập huấn đào tạo theo ToT; trình diễn sản xuất thử mô hình cá Chạch Lấu (2.000m2); thực hiện chuyển tiếp 06 chương trình nhiệm vụ khoa học phục vụ tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp chuyển tiếp từ năm 2020; năm 2021 thực hiện các mô hình trình diễn, như: mô hình nuôi cá rô phi Bảo Lộc (Quy mô 5.000m2/02 hộ), mô hình trồng dưa leo chìm trong nhà màng mái che PE lsrael, mô hình chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học, mô hình nuôi gà Nòi trên nền đệm lót sinh học (Quy mô 300 con); ứng dụng cơ chế giới hóa trong sản xuất tôm sạch - lúa an toàn và hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững - thuộc Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; tập huấn hạn mặn, tập huấn chuyên đề, in ấn tài liệu, hội thảo, hội nghị và hội thi; thực hiện 46/50 chuyên mục khuyết nông thường kỳ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu và đăng 87/60 bài, tin trên Website của Trung tâm Khuyến nông; thực hiện 01 dự án, 04 đề tài nghiên cứu khoa học; phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Bạc Liêu thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế cững vùng Đồng bằng sông Cửu Long - WB9”; công tác tuyên truyền, hội thảo hoàn thành 02 cuộc Hội thảo khởi động ở vùng 1, có 110 đại biểu tham dự/cuộc, cấp2.420 bộ sổ tay, tờ rơi cho nông dân, ghi hình 02 phóng sự cho các chuyên mục khuyến nông; tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ với 58 lượt người tham dự và 65 lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân; thành lập các tổ hợp tác sản xuất và tổ chức 04 cuộc họp với 110 người tham dự; hỗ trợ giám sát chất lượng và dịch bệnh dueaj vào cộng đồng; thường xuyên kiểm tra, giám sát tại vùng dự án để kịp thời đôn đốc, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân; ký hợp đồng thực hiện 03 lớp đào tạo nghề cho lao động nông dân với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội;…

Từ những kết quả đạt được trong năm 2021Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là: Thực hiện chương trình, dự án Khuyến nông Quốc gia theo kế hoạch phân bổ năm 2022; in biên soạn và in ấn 30.000 cuốn tài liệu kỹ thuật, tờ rơi, tờ bướm về kỹ thuật nông nghiệp, trồng trọc và chăn nuôi; tổ chức 50 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học và Kỹ thuật, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực về tổ chức lại sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nông dân, tập huấn phổ biến chính sách pháp luật Nhà nước nói chung cũng như của ngành Nông nghiệp nói riêng; dự kiến tổ chưc 50 cuộc hội thảo về các vấn đề kỹ thuật nông nghiệp; xây dựng 04 mô hình trình diễn, sản xuất thử thuộc các lĩnh vực thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi; dự kiến thực hiện 50 chuyên mục thường kỳ (phóng sự, tọa đàm) và 03 chuyên mục trực tiếp “Đồng hành cùng nhà nông” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bạc Liêu; dự kiến viết và đăng 60 tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử của các Sở, ngành có liên quan; tổ chức 01 hội thi nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

                                                                                                           TP  

Số lượt xem: 811

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com