Liên kết web

 

 
 
 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả hoạt động tháng 04/2020 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2020 của Hội Đông y tỉnh Bạc Liêu

Hoạt động HTV - TCLK
Thứ hai, 25/05/2020, 15:04
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả hoạt động tháng 04/2020 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2020 của Hội Đông y tỉnh Bạc Liêu

Trong tháng 04 năm 2020, Hội Đông y tỉnh tổ chức hoạt động đạt một số kết quả trọng tâm như: kiện toàn 03 cấp từ tỉnh đến huyện, thị, thành Hội và xã, phường, thị trấn; tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; các cấp Hội tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hội, tuyên truyền 09 điều y huấn và 12 điều y đức, tất cả hội viên thực hiện tốt Luật khám chữa bệnh, bài trừ mê tín trong khám và chữa bệnh cho người dân; quán triệt sâu sắc Chỉ thị 24/CT-TW, ngày 04 tháng 07 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong tháng, tổng số người đến khám và chữa bệnh 29.911 người (dùng thuốc 17.843 người, không dùng thuốc 11.288) tổng số thang thuốc 78.782 thang (thuốc Nam 59.624 thang, thuốc Bắc 19.158 thang); châm cứu 2.468 lượt/ người,… tổng giá trị miễn phí qui thành tiền 107.170.000 đồng; sưu tầm, thu hái các loại dược liệu đưa vào sơ chế cung cấp cho các cơ sở khám, chữa bệnh với số lượng khoảng 43.911 dược liệu tươi và khô; xây dựng được 70 vườn thuốc nam và trồng khoảng 100 loại thảo dược nằm trong danh mục 380 cây thuốc theo Thông tư số 19/2018/TT-BYT, ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu, tuyên truyền cho nhân dân biết các sử dụng và chữa bệnh tại nhà.

Từ những kết quả trên, Hội Đông y tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tháng 05 năm 2020 là: xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức mạng lưới và phát triển hội viên; quản lý chặt chẽ và tăng cường phát triển hội viên mới từ nguồn cán bộ trong các cơ sở y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống tôn giáo và các phòng khám dân lập; nâng cao chất lượng hoạt động các Phòng chẩn trị Y học cổ truyền bằng việc học tập nâng cao trình độ, làm tốt công tác khám, chữa bệnh để cùng Sở Y tế thực hiện tốt các chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cho các tuyến huyện, xã theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành kế hoạch phát triển y, dược học cổ truyền tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020; tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực làm công tác Y học cổ truyền, thu hút lực lượng thầy thuốc có chuyên môn về công tác tại Hội; bồi dưỡng về chuyên môn cho cán bộ, hội viên nâng cao trình độ khám chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền để phục vụ nhân dân.

Số lượt xem: 478

TP

 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com