Liên kết web

 
 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Liên hiệp Hội Bạc Liêu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hoạt động Liên hiệp hội
Thứ tư, 31/03/2021, 11:01
Màu chữ Cỡ chữ
Liên hiệp Hội Bạc Liêu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương (TW) Đảng chủ trì Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (27-28/3/2021). Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Cùng với đó là 67 điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TW; điểm cầu các Bộ, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TW và 7.300 điểm cầu cấp cơ sở ở trong toàn quốc.

Dự Hội nghị về phía điểm cầu chính ở TW có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TW; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu          Ảnh: TL

Tại điểm cầu chính tỉnh Bạc Liêu có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND dân tỉnh. Ngoài ra còn có 09 điểm cầu Thành ủy, Huyện ủy, Thị ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 60 điểm cầu các cấp cơ sở, với gần 8 ngàn cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt. Về phía Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu có đồng chí Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp Hội, đồng chí Nguyễn Xuân Khoa, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội cùng dự Hội nghị.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp; thật sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất ý Đảng, lòng dân, hòa nguyện cùng quyết tâm, ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu    Ảnh: TP

Đồng chí đề nghị ngay sau Hội nghị, các cấp ủy Đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu thực hiện một số vấn đề trọng tâm như: cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết XIII của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việc triển khai phải phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các Văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Trong thời gian 02 ngày, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, báo cáo viên TW triển khai 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành TW khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

                                                                                                    TP

Số lượt xem: 20

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com