Liên kết web

 

 
 
 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Hoạt động Liên hiệp hội
Thứ năm, 01/07/2021, 14:30
Màu chữ Cỡ chữ
Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2021, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) theo hình thức trực tuyến. Tổng cộng có 63 điểm cầu với 5.639 đại biểu (01 điểm cầu cấp tỉnh có 264 đại biểu; 01 điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có 198 đại biểu; 07 điểm cầu cấp huyện có 998 đại biểu; 53 điểm cầu cấp xã có 4.179 đại biểu).

Tại điểm cầu chính, Trung tâm văn hóa tỉnh có đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ chủ chốt các Sở, ban ngành cấp tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - P. Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị   Ảnh: TL

Hội nghị đã triển khai các Nghị quyết 02, Nghị quyết 03, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Trong đó, Nghị quyết 02 về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại. BCH Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, tập trung thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị loại I chưa đạt; đẩy mạnh phát triển du lịch, đưa TP. Bạc Liêu trở thành trung tâm du lịch của tỉnh; tập trung thu hút đầu tư và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đô thị.

Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ, giải pháp là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng nông thôn mới gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực quản lý, điều hành thực hiện Chương trình; giải pháp về huy động nguồn lực.

Nghị quyết 04 về xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, BCH Đảng bộ tỉnh xác định quan điểm chỉ đạo là phát triển năng lượng sạch tỉnh Bạc Liêu (trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí), phải phù hợp với cơ chế, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, góp phần cung cấp năng lượng cho quốc gia. Phát triển năng lượng phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế biển, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

   Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.       Ảnh:TP

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, triển khai và tiếp thu các Nghị quyết. Đồng thời cho rằng, các Nghị quyết vừa ban hành của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có vai trò, chiến lược rất quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng cũng đề nghị sau hội nghị này, các tổ chức, đơn vị, địa phương làm tốt công tác triển khai các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hiệu quả. Và các cơ quan báo chí của tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu, nắm và thực hiện tốt Nghị quyết. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải là những tấm gương trong học tập, tuyên truyền và làm theo Nghị quyết để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

                                                                                                           TP

Số lượt xem: 267

 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com