Liên kết web

 

 
 
 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mẫu hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần IX - Bản mô tả giải pháp dự thi sáng tạo Kỹ thuật

Các mẫu hồ sơ và văn bản Hội thi
Thứ năm, 01/07/2021, 15:58
Màu chữ Cỡ chữ
Mẫu hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần IX - Bản mô tả giải pháp dự thi sáng tạo Kỹ thuật

Số lượt xem: 1556

 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com