Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null THÔNG BÁO THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ VI - NĂM 2021

Thông báo
Thứ ba, 20/04/2021, 14:15
Màu chữ Cỡ chữ
THÔNG BÁO THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ VI - NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTCTW, ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 và Công văn số 136/CV/TU, ngày 06/4/2021 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị tích cực tuyên truyền và tham gia Giải báo chí nêu trên, với các nội dung cụ thể sau:

 

1. Vận động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tìm hiểu về mục đích, yêu cầu, nội dung, tích cực hưởng ứng và có nhiều tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương phát động.

2. Tuyên truyền về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

3. Quan tâm những vấn đề mới, mô hình sáng tạo, những kết quả nổi bật và khó khăn đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời tìm tòi, phát hiện những vấn đề tích cực, xã hội quan tâm, có sức lan tỏa cao để phản ánh, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân viên trong việc sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

4. Các tác giả gửi tác phẩm dự giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 về: tạp chí Xây Dựng Đảng, tòa nhà D, Khu làm việc liên cơ quan trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.45129; (024) 32373667. Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2021 (theo dấu bưu điện).

                                                                                                      TP       

Số lượt xem: 1268

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com