Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo Tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ IV

Thông báo
Thứ năm, 29/04/2021, 09:12
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo Tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ IV

Thực hiện Công văn số 152-CV/BTGTU, ngày 19 tháng  4 năm 2021 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đội ngũ trí thức trong tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  phối hợp tổ chức.

1. Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

2. Đối tượng tham gia cuộc thi là các tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến địa phương; các tổ chức trong và ngoài nước sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài; không giới hạn độ tuổi, có ý tưởng sáng tạo hướng tới những giá trị vì cộng đồng.

3. Chủ đề bài dự thi Sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới… Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

4. Bài tham dự được trình bày bằng tiếng Việt, font Times New Roman, cỡ chữ 14, minh họa thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clips,...) có liên quan.

5. Tiêu chí đánh giá theo thang điểm 100 điểm. (Trong đó, đối tượng tác động và kết quả mong đợi (25 điểm), tính khả thi (20 điểm), tính phát triển (10 điểm), tính sáng tạo (10 điểm), tính bền vững và khả năng nhân rộng (15 điểm), tính hiệu quả chi phí (10 điểm), năng lực của đơn vị triển khai (10 điểm).

6. Lễ tổng kết (Lễ trao giải) dự kiến trong tháng 5/2022. Cơ cấu giải thưởng, gồm có 02 loại giải thưởng: Giải “Sáng kiến về Khoa học và Kỹ thuật” và Giải “Sáng kiến về tác nghiệp quản lý). Mỗi loại sẽ có: 01 Giải A (50 triệu đồng/giải), 02 Giải B (35 triệu đồng/giải), 03 Giải C (25 triệu đồng/giải) và 05 Giải Khuyến khích(10 triệu đồng/giải). Ngoài ra các dự án đoạt giải còn được nhận các hiện vật khác và kinh phí tài trợ (nếu có).

Các sáng kiến tham gia Cuộc thi gửi qua website chương trình tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn hoặc gửi bản in về địa chỉ: Phòng Truyền thông, Ban Thư ký - Tạp chí Cộng Sản, số 28, Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ “Tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng”. Thời gian gửi dự án tham gia từ ngày 15/4/2021 đến 31/12/2021.

                                                                                                                         TP

Số lượt xem: 1289

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com