Liên kết web

 

 
 
 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ảnh hoạt động
 • Quang cảnh điểm cầu tỉnh Bạc Liêu tham gia Hội nghị Đội ngũ tri thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
  Ảnh hoạt động Liên hiệp Hội năm 2021
 • Ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trao giấy khen cho tác giả tại Lễ Tổng Kết Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2020
 • Tư vấn phản biện giám định xã hội
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2019
 • Hội nghị tổng kết
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2018
 • 1. Ban chủ tọa Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoat động các tỉnh ĐBSCL
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2017
 • Tg Lê Thị Như Quỳnh nhận giải kk tại CT toàn quốc
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2016
 • Đoàn chủ tịch tại Đại Hội LHH khóa IV (2018-2023
  Ảnh hoạt động
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com