Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
BCH Liên hiệp Hội
01/06/2020
Màu chữ Cỡ chữ
BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

TT

Họ tên

Chức vụ/đơn vị công tác

Chức vụ LHH

1

Ông Lâm Thành Đắc

Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch 

UV Ban Thường vụ

2

Ông Nguyễn Xuân Khoa

Phó Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

Phó Chủ Tịch 

UV Ban Thường vụ

3

Ông Phạm Hoàng Minh

Giám đốc Ban Quản lý Khu NNƯDCNC phát triển tôm Bạc Liêu.

Phó Chủ Tịch kiêm nhiệm 

UV Ban Thường vụ

4

Ông Dương Chí Bình

Phó Chủ tịch UBND thành Phố Bạc Liêu 

UV Ban Thường vụ

5

Ông Trần Công Chánh

Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục học tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Thường vụ

6

Ông Phạm Thành Hiến

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Thường vụ

7

Ông Phan Chí Quang

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Thường vụ

8

Bà Trần Thị Thúy Phượng

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

Tổng Thư ký
UV Ban Chấp hành

9

Bà Nguyễn Thị Thanh Bạch

Nhân viên Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

10

Ông Nguyễn Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân

UV Ban Chấp hành

11

Ông Phạm Mạnh Cường

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

12

Ông Huỳnh Văn Đảm

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

13

Ông Trác Thanh Điền

Chi hội Điện lực tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

14

Ông Phạm Ngọc Điệp

Chủ tịch Hội Y học tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

15

Ông Phạm Văn Đô

Trưởng phòng Phòng Quản lý Môi trường Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

16

Ông Tô Quốc Đức

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

17

Ông Tô Minh Đương

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải

UV Ban Chấp hành

18

Ông Hà Quang Hiền

Phó Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

19

Ông Lê Văn Hoàng

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

20

Ông Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

21

Ông Huỳnh Quốc Khởi

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

22

Ông Trương Công Lập

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

23

Ông Phạm Thanh Liêm

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi

UV Ban Chấp hành

24

Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh

Ủy viên Ban Thường vụ,Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

25

Bà Hà Thị Mào

Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

26

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

27

Ông Lương Văn Pho

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

28

Ông Tạ Minh Phú

Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

29

Ông Võ Minh Phúc

Chủ tịch Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

30

Đào Anh Tuấn

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu


UV Ban Chấp hành

31

Nguyễn Thanh Sang

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

32

Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình

UV Ban Chấp hành

33

Dương Hồng Tân

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

34

Nguyễn Văn Thăm

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

35

Lương Văn Trường

Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương Gia Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

36

Diệp Anh Tuấn

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

37

Lữ Thanh Tùng

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

38

Lê Hoàng Tùng

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

39

Quách Thoại Tường

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

40 Ông Trần Văn Ân Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long UV Ban Chấp hành
41 Ông Lê Hoàng Bảo Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Giá Rai UV Ban Chấp hành
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com