Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Cơ cấu tổ chức
Công ty TNHH dịch vụ và phát triển công nghệ TGC (Tổ chức liên kết) (03/06/2021)
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH DV&PT CN TGC Giám đốc: Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Địa chỉ: Số 23A, Đường Trần Huỳnh, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. Điện thoại: 0975.848.251. Gmail: congtytgc2020@gmail.com.  
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU (25/06/2020)
1. Chủ tịch   Họ và tên: Lâm Thành Đắc Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 28/2/1964 Quê quán: xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thông tin thư viện Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Chức ...
Thông tin liên hệ (01/06/2020)
1. Bà Trần Thị Thúy Phượng - Chức vụ: Tổng thư ký - ĐTDĐ: 0945 795 456; Cơ quan: 02913.826 101 - Mail: tranthithuyphuong1976@gmail.com  2. Ông Nguyễn Trương Trung Bá - Chức vụ: Nhân viên Quản trị Cổng thông tin điện tử, Hành chính Quản trị - ĐTDĐ: 0919111518; Cơ quan: 02913.826101 - ...
BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 (01/06/2020)
TT Họ tên Chức vụ/đơn vị công tác Chức vụ LHH 1 Ông Lâm Thành Đắc Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu Chủ tịch  UV Ban Thường vụ 2 Ông Nguyễn ...
Sơ đồ tổ chức (01/06/2020)
 
Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu (TCLK) (09/03/2020)

Hiệu trưởng: ThS. Đào Anh Tuấn Điện thoại: 02913822358, 02913823212 Email: caodangnghe.bl@gmail.com Website: http:www.cdnbl.edu.vn Tổng số cán bộ: 100

Cty TNHH MTV Lương Gia Bạc Liêu (30/05/2019)

Giám đốc: Lương Văn Trường Sđt: 0888896669

Hội cựu Giáo chức (30/05/2019)

Chủ tịch: Trương Công Lập Sđt: 0913892040

Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường (12/08/2014)

Chủ tịch: Ngô Hữu Dũng Phó Chủ tịch: Hà Quang Hiến

Hội Sinh vật cảnh (12/08/2014)

Chủ tịch: Lê Hùng

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com