Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đề tài - Dự án
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2020 (22/11/2021)
Icon Image

Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường 2, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Tiến sĩ Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, tổ chức nghiện thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đối với đề tài “Qui trình chế biến trà thảo dược qui mô phòng thí nghiệm từ nguồn cây dược liệu tại tỉnh Bạc Liêu” do Kỹ sư Mã Thị Ngọc Giàu làm chủ nhiệm. Cơ quan chủ trì đề tài: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2020 (15/07/2021)
Icon Image

Chiều ngày 13 tháng 7 năm 2021 tại văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bạc Liêu (số 37C, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở:“Xây dựng mô hình chế biến trà thảo dược từ nguồn cây dược liệu tại tỉnh Bạc Liêu” do kỹ sư Mã Thị Ngọc Giàu làm chủ nhiệm. Cơ quan chủ trì đề tài: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu.

Hội thảo khoa học đề tài cơ sở “Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nhà cổ ở thành phố Bạc Liêu gắn với phát triển du lịch” (01/06/2020)
Icon Image

8h00’ ngày 18 tháng 12 năm 2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu (Liên hiệp Hội) đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học, “Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nhà cổ ở thành phố Bạc Liêu gắn với phát triển du lịch” do

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com