Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hội thành viên & TCLK
Công ty TNHH dịch vụ và phát triển công nghệ TGC (Tổ chức liên kết) (03/06/2021)
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH DV&PT CN TGC Giám đốc: Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Địa chỉ: Số 23A, Đường Trần Huỳnh, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. Điện thoại: 0975.848.251. Gmail: congtytgc2020@gmail.com.  
Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu (TCLK) (09/03/2020)

Hiệu trưởng: ThS. Đào Anh Tuấn Điện thoại: 02913822358, 02913823212 Email: caodangnghe.bl@gmail.com Website: http:www.cdnbl.edu.vn Tổng số cán bộ: 100

Cty TNHH MTV Lương Gia Bạc Liêu (30/05/2019)

Giám đốc: Lương Văn Trường Sđt: 0888896669

Hội cựu Giáo chức (30/05/2019)

Chủ tịch: Trương Công Lập Sđt: 0913892040

Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường (12/08/2014)

Chủ tịch: Ngô Hữu Dũng Phó Chủ tịch: Hà Quang Hiến

Hội Sinh vật cảnh (12/08/2014)

Chủ tịch: Lê Hùng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu (TCLK) (12/08/2014)

Chủ tịch ThS: Trần Công Chánh Phó Chủ tịch: Phạm Mạnh Cường

Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư Bạc Liêu (TCLK) (12/08/2014)

Chủ tịch: Huỳnh Quốc Khởi

Chi hội Điện lực (12/08/2014)

Chủ tịch: Trần Quyền Dự

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (12/08/2014)

Chủ tịch: Lữ Thanh Tùng

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com