Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Lãnh đạo Liên hiệp Hội
25/06/2020
Màu chữ Cỡ chữ
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU

1. Chủ tịch

 

Họ và tên: Lâm Thành Đắc

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 28/2/1964

Quê quán: xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thông tin thư viện

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ chính quyền:

Từ tháng 08/06/2018 đến nay: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bạc Liêu.

Chức vụ trong tổ chức Đảng:

- Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp Hội.

 

2. Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân  Khoa

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/02/1957

Quê quán: Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ chính quyền:

- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra

Chức vụ trong tổ chức Đảng:

- Đảng viên

 

3. Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

 

Họ và tên: Phạm Hoàng Minh

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 1966

Quê quán:Xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học & Công nghệ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ chính quyền:

- Giám đốc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bạc Liêu.

Chức vụ trong tổ chức Đảng:

- Đảng viên

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com