Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Nhân vật - Sự kiện
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ I - năm 2022 (12/12/2022)
Icon Image

Sáng ngày 2/12/2022, tại Hội trường Công ty Điện lực Bạc Liêu, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ I - năm 2022.

Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris (25/11/2022)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU, ngày 16/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023).

Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 (25/11/2022)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa có Công văn Số 35-CV/BTGĐUK, ngày 14/11/2022 và gửi kèm Công văn số 546-CV/BTGTU, ngày 09/11/2022 về việc tuyên truyền Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 gửi đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (23/11/2022)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 1584/BCĐ 138 ngày 09/11/2022 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu, kèm theo kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hội tỉnh triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cùng tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) (07/11/2022)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 161/LĐLĐ ngày 19/10/2022 của Liên đoàn lao động tỉnh, về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.  

Liên hiệp Hội tỉnh hưởng ứng “Tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước” (24/10/2022)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 13/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số 29-CV/BTGĐUK ngày 17/10/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững đất nước”. Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nội dung tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững đất nước tập trung vào những nội dụng, cụ thể:

Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc năm 1952 – 2022 (17/10/2022)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 521-CV/BTGTU ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số 28-CV/BTGĐUK ngày 12/10/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022), Chi bộ Liên hiệp Hội tỉnh triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân viên về nội dung tuyên truyền phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022) (13/09/2022)
Icon Image

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong diễn ra vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết về xây dựng Đảng.

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (20/07/2022)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW, ngày 21/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU, ngày 04/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu và Công văn số 21-CV/BTGĐUK, ngày 06/7/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) (14/07/2022)
Icon Image
Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) và Công văn số 18-CV/BTGĐUK, ngày 22/6/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt ...
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1992 - 07/8/2022) (14/07/2022)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW, ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu và Công văn số 21-CV/BTGĐUK, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022).

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/06/1912 - 11/6/2022) (17/05/2022)
Icon Image

Đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của Nhân dân. Để tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng

Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022) (17/05/2022)
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu đã triển khai đến các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Công văn số 13-CV/BTGĐUK, ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc gửi tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm110 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022) .

Tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022) (17/05/2022)
Icon Image

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022). Hướng dẫn tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2022) (28/01/2022)
Icon Image

TỰ HÀO VỀ ĐẢNG QUANG VINH - ĐẢNG LÀ NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG

Cách đây 92 năm vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị họp nhất 3 tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành một Đảng và thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com