Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
THÔNG BÁO THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ VII - NĂM 2022 (04/04/2022)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTCTW, ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 và Công văn số 401/CV/TU, ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022,

Thông báo Tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ IV (29/04/2021)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 152-CV/BTGTU, ngày 19 tháng  4 năm 2021 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đội ngũ trí thức trong tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  phối hợp tổ chức.

THÔNG BÁO THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ VI - NĂM 2021 (20/04/2021)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTCTW, ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 và Công văn số 136/CV/TU, ngày 06/4/2021 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị tích cực tuyên truyền và tham gia Giải báo chí nêu trên, với các nội dung cụ thể sau:

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com