Liên kết web

 

 
 
 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Thông báo Tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III (11/05/2020)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 895-CV/BTGTU ngày 26/9/2019 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III. Do tình hình dịch COVID-19 nên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1027-CV/BTGTU ngày 06 tháng 05 năm 2020 về việc lùi thời gian tổ chức Chương trình  “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đội ngũ trí thức trong tỉnh tích tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.

THÔNG BÁO THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ V - NĂM 2020 (28/04/2020)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW, ngày 18/03/2020 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, và Công văn số 20/CĐVC ngày 23/4/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V - năm ...

 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com