Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin liên hệ
01/06/2020
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tin liên hệ

1. Bà Trần Thị Thúy Phượng

- Chức vụ: Tổng thư ký

- ĐTDĐ: 0945 795 456; Cơ quan: 02913.826 101

- Mail: tranthithuyphuong1976@gmail.com

 2. Ông Nguyễn Trương Trung Bá

- Chức vụ: Nhân viên Quản trị Cổng thông tin điện tử, Hành chính Quản trị

- ĐTDĐ: 0919111518; Cơ quan: 02913.826101

- Mail: nguyentruongtrungbalhhbl@gmail.com

3. Bà Lê Thị Hoàng Trang

- Chức vụ: Nhân viên Tư vấn phản biện - Giám định xã hội

- ĐTDĐ: 0919620873; Cơ quan: 02913.826101

- Mail: hoangtrangle93@gmail.com 

4. Bà Tiêu Trang Thanh

- Chức vụ: Nhân viên Phụ trách Hội thi - Cuộc thi

- ĐTDĐ: 0907 116 100; Cơ quan: 02913.826 101

- Mail: tieutrangthanh1979@gmail.com

  5. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

- Chức vụ: Nhân viên Kế toán

 ĐTDĐ: 0949840049; Cơ quan: 02913.826 101

- Mail: kimphuong.bt1807@gmail.com 

 6.  Ông Lê Thành Đạt

- Chức vụ: Nhân viên Văn thư Lưu trữ, Phụ trách Hội thi, Cuộc thi

- ĐTDĐ: 0917 348 377; Cơ quan: 02913.826 101

- Mail: lethanhdatbl377@gmail.com

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Bạch 

- Nhân viên: Công tác Văn phòng tổng hợp & Nữ công

- Gmail: thanhbach.lhhbl@gmail.com

- ĐTDĐ: 0989 686 307; Cơ quan: 02913.826 101

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com