Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ảnh hoạt động
 • Ông Lâm Thành Đắc Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tổng kết Hội thảo
  Ảnh hoạt đông Liên hiệp Hội năm 2022
 • Đ/c Lâm Thành Đắc Chủ tịch Liên hiệp Hội Trao giấy khen cho đ/c Trần Trọng Tâm P.GĐ công ty điện lực tỉnh tại buổi Tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thật tỉnh Bạc Liêu lần IX (2019-2021)
  Ảnh hoạt động Liên hiệp Hội năm 2021
 • Ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trao giấy khen cho tác giả tại Lễ Tổng Kết Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2020
 • Tư vấn phản biện giám định xã hội
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2019
 • Hội nghị tổng kết
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2018
 • 1. Ban chủ tọa Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoat động các tỉnh ĐBSCL
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2017
 • Tg Lê Thị Như Quỳnh nhận giải kk tại CT toàn quốc
  Ảnh hoạt động của Liên hiệp Hội 2016
 • Đoàn chủ tịch tại Đại Hội LHH khóa IV (2018-2023
  Ảnh hoạt động
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com