Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giải pháp đoạt giải cao
 • Đoạt giải Đặc biệt Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu năm 2022
  Các giải pháp đoạt giải cao Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu năm 2022
 • Đoạt giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh toàn quốc lần 16 năm 2021
  Giải pháp đoạt giải cao Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2021
 • Đoạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2020-2021
  Giải pháp đoạt giải cao Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ 2021
 • Giải pháp đoạt giải nhì vòng tỉnh và giải nhì toàn quốc Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2020
  Giải pháp Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng
 • Giải pháp Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com