Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng của Bác Hồ về cách chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh (21/09/2021)
Icon Image

Tư tưởng của Bác là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong đó có chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh... Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới thì việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân là hết sức cần thiết cho đất nước ta nhất là trong thời điểm hiện nay.

Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/02/2021)
Icon Image

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, là lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Người để lại cho chúng ta một di sản tinh thần to lớn gồm những giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Trong đó, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc, để lại bài học quý giá và có giá trị to lớn đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là phản ánh nhân cách, trí tuệ, tâm hồn đạo đức trong sáng của Người. Phong cách ứng xử xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, được thể hiện trên một số nội dung chủ yếu sau:

ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU: GẮN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC VỚI CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRỌNG TÂM, ĐỘT PHÁ (10/12/2020)
Icon Image
Qua 4 năm triển khai thực Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với phương châm: Học đi đôi với làm theo, chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các cấp ủy đảng đã linh hoạt, sáng ...
XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (03/08/2020)
Icon Image

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, nhờ đó Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Ðạo đức của Ðảng chính là nền tảng tinh thần vô giá, góp phần rất quan trọng để Ðảng ta khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với nhân dân, đối với đất nước. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức là nội dung vô cùng quan trọng, ...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ UY TÍN NGƯỜI LÃNH ĐẠO (03/08/2020)
Icon Image

Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đang diễn ra, Đảng, yêu cầu phải quan tâm coi trọng cả văn kiện và nhân sự cấp ủy. Cho nên việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng uy tín người lãnh đạo có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đến công tác cán bộ. Ảnh: ...

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (08/06/2020)
Icon Image

Nhằm mụch đích làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực;

NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC (05/06/2020)
Icon Image

Qua 4 năm triển khai thực Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều cách làm sáng tạo

Cảm nghĩ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu! (21/05/2020)
Icon Image

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (06/02/2020)
Icon Image

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho toàn Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá. Trong đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một cống hiến đặc sắc của Người cả về lý luận cũng như thực ...

CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN (11/12/2019)
Icon Image

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, Người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho Nhân dân và dành tất cả tình thương yêu cho dân tộc Việt Nam. Suốt cả cuộc đời, Người đã không sống cho riêng mình mà sống vì dân, ...

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com